MENU

0
  Vyprázdnit

  Ochrana osobních údajů

  Informace o ochraně osobních údajů

  Prohlášení o ochraně soukromí

  Provozovatel eshopu ATOS spol. s r.o. se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů především v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
   

  Kdo je správce?

  Jsme společnost ATOS spol. s r.o., IČO 18055761 se sídlem Bohumínská 1556, 735 32 Rychvald. Provozujeme internetový obchod na adrese https://shop.atoselektro.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případně další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.
   

  Kontaktní údaje

  Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 599 526 184 nebo na emailové adrese shop@atoselektro.cz
   

  Kde jsou vyžadovány osobní údaje

  Veškeré informace o produktech, nabídkách, službách a informacích o naší společnosti jsou na našich webových stránkách dostupné, aniž bychom po návštěvnících stránek vyžadovali jakékoliv osobní údaje. Výjimku tvoří vstup do obchodního systému (eshopu), který je přístupný pouze registrovaným uživatelům. Pro přihlášení do eshopu je vyžadováno zadání přístupových údajů, na základě kterých se ověřuje identita klienta a povoluje se vstup do systému. Data jsou shromažďována na dobu nejméně 5 let, vždy však do doby než zákazník sám požádá emailem o vymazání svých dat z naší databáze. Poskytnuí dat je nutnou podmínkou pro registraci a nákup zboží. Pokud si přejete svá data vymazat, pošlete prosím email na shop@atoselektro.cz. Vymazáním dat se zruší Váš uživatelský účet a Vaše registrace.
   

  Rozsah osobních údajů a účely zpracování

  Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

   
   - poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu:  fakturační informace, dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení, emailová adresa a obchodní transakce nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží, atd.)
   - vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
   - marketing - zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.
  Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

  Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
   

  Cookies

  Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.
  Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby a zajistit správné fungování webových stránek.
  Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, podrobné informace najdete na této stránce

  Atos spol. s r.o. používá ve vztahu k návštěvníkům svých webových stránek technologii personalizovaného retargetingu RTB.  To nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s., Google a dalších.

  Proč tyto údaje shromažďujeme

  ATOS spol. s r.o. bude shromažďovat a používat Vaše osobní údaje pouze s Vaším vědomím a souhlasem, a to pro realizaci Vaší objednávky, uzavření smlouvy, doručení zboží a řešení případné reklamace či odpovědí na Vaše stížnosti nebo dotazy.
   

  Přístup k osobním údajům

  ATOS spol. s r.o. vám umožňuje Vaše osobní údaje kdykoli kontrolovat a aktualizovat ve Vašem uživatelském profilu. Máte možnost prohlížet a editovat osobní údaje, které jste nám poskytli a sdělit nám, zda chcete získávat informace o našich produktech nebo službách. Ve Vašem uživatelském profilu máte rovněž možnost editovat jednotlivá svolení ke zpracování osobních údajů. Tuto skutečnost nám rovněž můžete kdykoliv sdělit pomocí emailu na shop@atoselektro.cz
   

  Zabezpečení osobních údajů

  Provozovatel ATOS spol. s r.o. používá takové postupy a technologie, aby ochránil Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při objednávání výrobků nebo služeb sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi Vaší osobou a naší společností. ATOS spol. s r.o. neprodá ani žádným způsobem nepronajme Vaše osobní údaje nikomu jinému. Pokud nebudeme mít Váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, nebudeme sdílet Vaše osobní data, která nám poskytnete online.
   

  Zaslání dotazníku spokojenosti Heureka.cz

  Prodávající ATOS spol. s r.o. je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu údajů o zakoupeném zboží a e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách e-shopu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči našemu e-shopu v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres a údajů o zakoupeném zboží se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na e-shopu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu a údaje o zakoupeném zboží použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese http://onas.heureka.cz/resources/attachments/p0/60/obchodni-podminky-overeno-zakazniky-heurekacz-2016.pdf. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy a údaje o zakoupeném zboží uchovává po dobu, po kterou je náš e-shop zařazen do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči našemu e-shopu nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.
   

  Předání osobních údajů třetím osobám

  K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.
  Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů,  kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

  Jsou to posyktovatelé následujících platforem:

   - SmartSelling a.s. (SmartEmailing)
   - Facebook
   - Google
   - Seznam.cz
   - Přepravní společnosti (PPL, GEIS, Česká pošta, Uloženka)

   

  Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. 
  Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. 
   

  Předávání dat mimo Evropskou unii

  Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 
   

  Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: shop@atoselektro.cz.
   

  Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.
   

  Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
   

  Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
   

  Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. 
  Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
   

  Právo na přenositelnost
  Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
   

  Právo na výmaz (být zapomenut)
  Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
  V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.
   

  Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

  Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
   

  Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

  E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. 
  Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 
   

  Souhlas s poskytnutím osobních údajů

  ATOS spol. s r.o. získává Váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat Vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat Vás jako našeho zákazníka.

  Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
   

  Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.5.2018 a nahrazují všechny předchozí.

  Zákaznický servis:

  599 526 182, 599 526 183
  Po-Pá: 7:00 - 16:00

  shop@atoselektro.cz

  Dotazy, objednávky a připomínky